Privacybeleid

Algemene informatie

Dit Privacybeleid geeft informatie aan U, bezoekers van onze website https://masiacabellut.com (hierna de Website), over hoe de persoonsgegevens die U verstrekt aan de Masia Cabellut, waarvan de wettelijke naam Eikon Estate S.L. is (rechtspersoon ID B66426784, kantooradres: C/Beethoven 15, 2-7, 08021 Barcelona, Spanje, e-mail: [email protected], hierna Data Controller) worden verwerkt na een bezoek aan het kantoor of de Website van de Controller of door contact met ons op te nemen via e-mail of telefoon.

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

U verstrekt gewoonlijk uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, voornaam, persoonlijke ID, adres, contactgegevens, foto, inhoud van uw berichten en andere informatie die u identificeert), aan Masia Cabellut team omdat:

 • Wanneer u interactie met ons heeft op onze social media pagina's (op Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter en dergelijke)
 • Wanneer u nieuws en liefdesbrieven op onze website inschrijft via een speciaal aanvraagformulier
 • Wanneer u solliciteert naar een baan in onze onderneming of uw wens te kennen geeft met ons samen te werken aan een specifiek project op korte termijn
 • Wanneer u een contract met ons tekent
 • Elke andere reden waarom u contact opneemt met Masia Cabellut (of Eikon Estate S.L.) Team, waar u uw persoonlijke gegevens bekendmaakt en wij de Gegevensbeheerder worden

Wij willen benadrukken dat wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, wij ervan uitgaan dat u reeds op de hoogte bent van ons Privacybeleid en dit aanvaardt.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken of wijzigen. Dergelijk bijgewerkt of gewijzigd Privacybeleid treedt in werking vanaf de publicatie ervan op de Website. Daarom dient u het Privacybeleid op de Website regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u de op dat moment geldende versie van het Privacybeleid aanvaardt. De meest recente "updatedatum" wordt aan het einde van dit document vermeld.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Spaanse wet inzake de wettelijke bescherming van persoonsgegevens en andere relevante wetsbesluiten. Uw persoonsgegevens zullen op verantwoorde en veilige wijze alleen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens in eerste instantie hebt verstrekt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers van persoonsgegevens die diensten voor ons verrichten en uw gegevens verwerken in opdracht van Masia Cabellut, in dit geval de beheerder van de Website (UAB "Adguns"). Gegevensverwerkers hebben het recht om persoonlijke gegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor zover nodig om de vereiste functie uit te voeren. Wanneer wij gebruik maken van gegevensverwerkers, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gegevensverwerkers de passende organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om de veiligheid te waarborgen en de geheimhouding van persoonsgegevens te bewaren.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan overheidsinstanties en -instellingen en andere personen die bij wet aan hen toegewezen functies uitoefenen.

Welke cookies worden op de Website gebruikt?

Een cookie is informatie die door de internetserver naar de browser wordt gestuurd en vervolgens in de browser wordt opgeslagen. Deze informatie wordt naar de internetserver gestuurd telkens wanneer de browser verzoekt om een pagina van de server te openen. Dit stelt de internetserver in staat de browser in te stellen en te controleren.

Op deze webpagina staan links naar pagina's die wij niet beheren (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, en andere). Dus Masia Cabellut is niet verantwoordelijk voor de regels voor gegevensbeheer die door die bedrijven worden toegepast. Wij raden u vriendelijk aan om proactief te zijn en uzelf vertrouwd te maken met het beleid van die derden en hun websites waarnaar u wordt doorverwezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen als u vragen hebt over hun privacybeleid en uw persoonlijke gegevens.

Bijvoorbeeld, onze Facebook pagina(https://www.facebook.com/cabellut) heeft cookies die uw persoonlijke gegevens verzamelt bij elk bezoek, ongeacht of u een geregistreerde Facebook gebruiker bent of een gast. Wij hebben geen controle over de gegevens die worden verzameld door Facebook of een andere derde partij, alleen statistische informatie om te weten hoeveel van onze lieve fans onze Facebook-pagina hebben bezocht.

U kunt cookies beheren of blokkeren via de instellingen van uw internetbrowser, want telkens wanneer u een website bezoekt, krijgt u informatie over de cookies die worden verzameld. Maar denk eraan - dat u soms na het blokkeren van de cookies niet de gewenste diensten krijgt of niet alle functies van de website kunt gebruiken. Meer informatie over cookies in het algemeen kunt u hier lezen: http://www.allaboutcookies.org

Er worden op deze website slechts enkele cookies gebruikt:

 • Verplichte cookies. Deze cookies zijn essentieel om onze website goed te laten werken, u kunt ze dus niet uitzetten.
 • Functionele cookies. Zij helpen de website om de instellingen te onthouden, om meer gepersonaliseerd te kunnen surfen (bv. taalvoorkeur). Op dit moment zijn deze cookies gedeactiveerd.
 • Statistische cookies. Deze cookies verschaffen ons statistische gegevens - hoeveel mensen onze website hebben bezocht, hoe lang ze hebben gesurft, welke interne pagina voor hen het interessantst was en soortgelijke informatie. Wij willen graag over deze informatie beschikken om de webpagina te verbeteren en deze zo nuttig mogelijk te maken voor onze gebruikers. Deze informatie is zuiver anoniem, aangezien alleen getallen worden verzameld.
 • Cookies van derden / marketing cookies. Deze worden geplaatst door derden, bijv. Facebook.com.

Zoals altijd, heb je natuurlijk rechten. Welke zijn dat?

Je hebt het recht om:

 • Dien bij ons een schriftelijk verzoek in om informatie over de vraag of er gegevens over u worden verwerkt en, zo ja, om u in staat te stellen kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van de volgende informatie: het doel van deze gegevensverwerking; de gebruikte categorieën persoonsgegevens; de gegevensontvangers aan wie uw gegevens zullen worden of reeds zijn verstrekt, of de soorten van dergelijke gegevensontvangers; en, indien mogelijk, de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien deze informatie niet beschikbaar is, de criteria die zijn toegepast om deze termijn vast te stellen. U kunt dat doen via e-mail [email protected]
 • Verzoek om correctie van eventuele onjuiste gegevens of aanvulling van eventuele onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt dat doen via e-mail [email protected]
 • Ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Niettegenstaande uw rechten is het recht om te verzoeken om verwijdering van gegevens niet absoluut, en kan het worden uitgeoefend wanneer ten minste één van de volgende redenen aanwezig is: de persoonsgegevens in kwestie zijn niet langer noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u hebt besloten uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken wanneer deze gegevens uitsluitend op basis van uw toestemming worden verwerkt en er geen andere gronden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken; uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt; wanneer ons een verplichting wordt opgelegd om uw gegevens te verwijderen, in welk geval uw gegevens moeten worden gewist. Stuur uw schriftelijke verzoek via e-mail [email protected] en wij zullen het binnen 30 dagen verwerken.
 • Verzoek om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: u betwist de juistheid van de gegevens gedurende de periode waarin wij de juistheid van uw persoonsgegevens kunnen controleren; de verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig, maar u bent het niet eens met de verwijdering van uw gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de gegevensverwerking, maar u hebt ze wel nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen wij deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerken met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en/of uw rechten of die van andere personen te beschermen, of om redenen van algemeen belang. Stuur ons uw verzoek - en als het redelijk is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens binnen 10 werkdagen beperken.
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken wanneer uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming worden verwerkt.
 • Verzoek dat wij uw persoonsgegevens die worden verwerkt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke sturen, wanneer dit technisch haalbaar is. Dien uw verzoek bij ons in en wij zullen u of een andere door u genoemde verwerkingsverantwoordelijke binnen 30 dagen uw persoonsgegevens (in digitale vorm) doen toekomen.
 • Dien bij ons of bij de overheidsinspectie voor gegevensbescherming een klacht in indien u van mening bent dat uw rechten als betrokkene van persoonsgegevens worden en/of kunnen worden geschonden.

 

Wij zullen proberen uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar niet langer dan 1 maand vanaf de dag dat wij het ontvangen. Als het om een complexe zaak gaat en wij verwachten dat het langer kan duren, zullen wij u daarover informeren en de termijn tot 2 maanden verlengen. U kunt uw verzoek indienen via e-mail: [email protected]

 

Contact

Als u vragen, verzoeken, klachten of eisen heeft, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen u te helpen: Eikon Estate S.L., kantooradres: C/Beethoven 15, 2-7, 08021 Barcelona, Spanje

E-mail: [email protected]

Laatst bijgewerkt op 2021 4 maart